Remyos na Facebooku
ramecek
ramecek
ramecek
ramecek
ramecek

Rehabilitace

V našem centru firmy Remyos nabízíme všechny dostupné rehabilitační metody kromě vodoléčby. Mezi základní kameny naší práce patří ošetření klientů prostřednictvím metod manuální terapie s dopomocí řady speciálních metod.

Krása a zdraví

Hlavní pracovní náplní této sekce je nabídka placených služeb, tj. služeb, které nejsou hrazeny pojišťovnami.

Remyos s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení, které nabízí služby v oblasti rehabilitace v regionu Vsetínska.

V našem centru nabízíme všechny dostupné rehabilitační metody s výjimkou vodoléčby. Mezi základní kameny naší práce patří ošetření klientů prostřednictvím metod manuální terapie s dopomocí řady speciálních metod. Velký důraz je kladen na erudovanost personálu, aplikaci nových léčebných postupů a moderního přístrojového vybavení.

K celkovému efektu léčby nám dopomáhají přístroje pro elektroléčbu, magnetoterapii, terapii světlem (laser), rázovou vlnu. Jedná se o nejmodernější typy přístrojů umožňující aplikaci všech elektroléčebných proudů.

Jako druhé pracoviště v republice jsme začali nabízet ošetření prostřednictvím vysokointenzivního magnetoterapeutického přístroje Salus Talent.

Remyos s.r.o. je moderní rehabilitační centrum nabízející širokou škálu služeb. V příjemném prostředí se setkáte s týmem zkušených pracovníků v čele s trojicí lékařů atestovaných v oboru rehabilitace. Další část zdravotnického personálu tvoří kolektiv fyzioterapeutů s odborným vzděláním. Od vzniku instituce klademe velký důraz na vzdělávání všech zaměstnanců. Díky tomu jsme schopni nabídnout celou řadu léčebných postupů, včetně nejnovějších trendů (viz nabídka služeb – speciální metody), a tím léčit potíže, kde tradiční metody selhávají.

Naši klientelu tvoří pacienti s bolestmi zad, léčíme efektivně poúrazové stavy, část neurologických onemocněních a v neposlední řadě i děti s vývojovými poruchami pohybového orgánu.

Další velice účinnou složkou naší léčby je elektroléčba a magnetoterapie prováděná na nejmodernějších přístrojích, které umožňují poskytnout našim klientům celou škálu elektroléčebných proudů.

Speciální léčebnou metodou, kterou poskytujeme jako jediní v širokém regionu, je podpora léčby inkontinence pomocí elektrostimulace.

Léčba probíhá na podkladě doporučení praktického lékaře či specialisty a u klientů našich smluvních pojišťoven (VZP, RBP, ZPMV, ČNZP, OZP) je plně hrazena ze zdravotního pojištění. V průběhu činnosti společnosti se ukázalo velkou výhodou návaznost na alternativní medicínu. Tyto služby poskytujeme v sekci Krása a zdraví.

Součástí každé návštěvy je vyšetření pohybového aparátu (kinezilogoický rozbor) klienta.

Vyšetření provádí rehabilitační lékaři a vysokoškolsky vzdělaní fyzioterapeuté. Kontrolní vyšetření je součástí každé terapie. Pozornost nezaměřujeme pouze k místu obtíží, ale také na vzdálenější struktury, které mají k bolestivé lokalitě funkční vztah. Na základě vyhodnocení podrobného vyšetření je stanovena další léčba (elektroléčba, magnetoterapie, cvičení, využití speciálních metod viz. nabídka služeb Rehabilitace.

REMYOS s.r.o., Mostecká 361, 755 01, Vsetín

IČO 26816997, DIČ CZ26816997, zapsaná v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 25729

 

 

 

Aktuality

Energetické úspory polyfunkčního domu Mostecká 361, Vsetín

Název projektu: Energetické úspory polyfunkčního domu Mostecká 361, Vsetín

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025651

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy. V rámci projektu bylo provedeno zateplení podlahy nad suterénem, zateplení stropní konstrukce pod půdou, zateplení stěn k půdě, výměna otvorových výplní na severozápadní straně budovy, rekonstrukce vytápění, výměna osvětlení a technologií, vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy.

Navrženými úpravami dojde nejen ke snížení energetické náročnosti budovy, ale i k finančním úsporám za odběr tepelné energie.

Na daný projekt je poskytnuta finanční podpora z fondu Evropské Unie.

 

 

ZMĚNA ADRESY

Od 29.9.2021 bude přesunuta naše vsetínská pobočka na ulici Mostecká 361 -  budova bývalého Telecomu. 

BTL EMSELLA

BTL Emsella využívá technologii vysokovýkonného fokusovaného elektromagnetického pole  ke stimulaci hlubokých svalů celého pánevního dna a obnovení neuromuskulární kontroly.

Během jediné terapie BTL EMSELLA  dochází k tisícům supramaximálních kontrakcí svalů pánevního dna, což je extrémně důležité v reedukaci svalů u inkontinentních pacientů.

Terapie probíhá v oblečení. Součástí léčebného bloku je konzultace s lékařem či fyzioterapeutem. Pro bližší informace kontaktujte naši recepci

© Copyright 2024 - Remyos s.r.o., Remyos REA, s.r.o., All rights Reserved
Created by Tom Vild a Jindřich Ekart