Remyos na Facebooku
ramecek
ramecek
ramecek
ramecek
ramecek

Brügger koncept

Jedná se o ucelený koncept terapie bolesti pohybového aparátu. Zahrnuje v sobě ošetření měkkých tkání horkou rolí, cvičení s pružnými gumami – therabandy, korekci sedu, stoje a praktický nácvik školy zad. Důležitou součástí je poradenství v oblasti ergonomie (vhodné polohy v práci) a využití různých kompenzačních pomůcek (např. klíny, overbally, podložky, válce atd.).

Frekvence procedur

1-2x týdně

Provádí

Speciálně vyškolení fyzioterapeuté na základě indikace (žádanky) od praktického lékaře či specialisty

Místo provádění procedur

Vsetín, Karolinka

Léčba funkční sterility dle paní Mojžíšové

Podstata metody spočívá v reflexním ovlivnění bederní páteře, křížové kosti, kostrče, pánve, svalů pánevního dna a jejich vzájemné polohy. Prostřednictvím nervového systému se tímto ovlivňují ženské pohlavní orgány (zlepšení cévního zásobení, zkvalitnění svalové a pojivové tkáně).

Mimo nesporných úspěchů při léčbě funkční sterility vykazuje tato metoda efekt i při ovlivnění bolestivé menstruace, při nedokonalém vývoji dělohy, při řešení bolestivých stavů pohybového aparátu, skolioz, vadném držení těla. Tento postup nemůže ženu v žádném případě poškodit a je možné ji zavést jako metodu první volby při léčbě neplodnosti.

Vlastní terapii předchází podrobné vyšetření.

Frekvence procedur

Pokud žena, které se nedaří otěhotnět nemá žádné další potíže týkající se pohybového aparátu, cvičí speciální cviky sama doma a dochází 1x za dva měsíce na mobilizace páteře a ošetření svalů pánevního dna (do doby otěhotnění).

Provádí

Speciálně vyškolení fyzioterapeuté na základě indikace (žádanky) od praktického lékaře či specialisty

Místo provádění procedur

Vsetín, Karolinka

McKenzie metoda

Je diagnostický a terapeutický systém, který je založen na elimiminaci bolesti v návaznosti na pohyb nebo polohu daného kloubu. Využívá se pro celý muskuloskeletální systém (páteř i periferní klouby). Pacient cvičí jeden cvik, který vede ke snížení bolesti až do úplného vymizení příznaků, několikrát za den.

Frekvence procedur

1-2x týdně

Provádí

Speciálně vyškolení fyzioterapeuté na základě indikace (žádanky) od praktického lékaře či specialisty

Místo provádění procedur

Vsetín, Karolinka

Proprioceptivní nervosvalová facilitace

Proprioceptivní nervosvalová facilitace (PNF) neboli Kabatova metoda patří mezi nejkomplexnější metody. Základem je usnadnění (facilitace) pohybu pomocí signalizace z vlastního těla, z kožních, kloubních a svalových receptorů. Při této facilitaci dochází k maximální aktivaci svalů. Metoda využívá přirozených prostorových pohybů, při kterých pracují velké svalové skupiny. PNF lze použít u široké škály diagnóz.

Frekvence procedur

1-2x týdně

Provádí

Speciálně vyškolení fyzioterapeuté na základě indikace (žádanky) od praktického lékaře či specialisty

Místo provádění procedur

Vsetín, Karolinka

Senzomotorická stimulace

Senzomotorická stimulace je cvičební postup, kterým se dosahuje svalová aktivita potřebná k odstranění svalové nerovnováhy, rozbití špatných pohybových stereotypů a stabilizaci správného držení těla ve stoji, v sedě, při chůzi. Technika obsahuje mimo kožního dráždění chodidel a aktivace svalů nohy soustavu balančních cviků (cvičení na míčích, labilních plochách - viz. cvičení na gymballech).

Frekvence procedur

1-2x týdně

Provádí

Speciálně vyškolení fyzioterapeuté na základě indikace (žádanky) od praktického lékaře či specialisty

Místo provádění procedur

Vsetín, Karolinka

Synergická reflexní terapie (SRT)

Jedná se o léčebný koncept vyvinutý pro léčbu a prevenci následků dětské mozkové obrny a dalších neuro-ortopedických nemocí u dětí a dospělých. V praxi je využíván v terapii i dalších poruch a bolestí pohybového aparátu (včetně poúrazových a funkčních).

SRT je kombinace reflexně terapeutických technik působící na téměř všechny tělní systémy. Slučuje vybrané a částečně modifikované úseky následujících metod:

 • myofasciální (měkké) techniky
 • akupresura popř. akupunktura
 • masáž reflexních zón
 • mobilizace kloubů
 • korekce patologického držení trupu, hlavy a končetin

Frekvence procedur

1-2x týdně

Provádí

speciálně vyškolení fyzioterapeuté na základě indikace (žádanky) od praktického lékaře či specialisty

Místo provádění procedur

Vsetín, Karolinka

Terapie na podkladě bazálních programů

Tato metody vypracovaná paní Jarmilou Čápovou v sobě zahrnuje vyvolání tzv. bazálních pohybových programů (geneticky dané pohybové programy, které jsou dány každému z nás).

Oslovením (aktivací) těchto programů vyvoláváme v přesně daných polohách:

 1. vyrovnání svalového napětí
 2. optimální zatížení kloubů
 3. zlepšení dechové mechaniky
 4. protažení a uvolnění celé páteře

Tuto terapii využíváme u:

 • bolesti zad a celého pohybového aparátu
 • poúrazových a pooperačních stavů pohybového aparátu
 • terapie funkční ženské sterility
 • terapie skolioz a vadného držení těla u dětí
 • terapie dechových obtíží

Frekvence procedur

1-2x týdně

Provádí

Speciálně vyškolení fyzioterapeuté na základě indikace (žádanky) od praktického lékaře či specialisty

Místo provádění procedur

Vsetín, Karolinka

Vojtův princip

Jejím zakladatelem je neurolog Dr.Václav Vojta, který během práce na konceptu léčby dětí s cerebrální parézou objevil reflexní lokomoci (tj.pohyb těla vpřed). Podařilo se mu tyto pohybové vzory opakovaně vyvolávat v různých polohách. Postupným rozvíjením těchto poznatků postupně vypracoval ucelený koncept, který nabízí ucelenou léčbu řady diagnóz u kojencům dětí i dospělých.

Základem terapie je tedy reflexní lokomoce, kterou aktivujeme ze tří základních poloh – na břiše, na zádech a na boku. K aktivaci pohybových vzorů je k dispozici deset zón. Terapie musí být prováděna vícekrát denně, velký podíl na této léčbě přejímají rodiče, kteří provádějí terapii denně.

Frekvence procedur

Individuální, dle diagnózy a klinického stavu. Terapie je dlouhodobá – může trvat týdny, měsíce až roky.

Provádí

Speciálně vyškolení fyzioterapeuté na základě indikace (žádanky) od praktického lékaře či specialisty

Místo provádění procedur

Vsetín, Karolinka

SM systém

Jedná se o metodu využívající k terapii elastická lana. Díky nim dochází ke specifické svalové aktivaci a zapojení svalů v určitých řetězcích. Tyto svalové řetězce trup spirálovitě obtáčejí, díky čemuž dochází k tzv. trakci (zjednodušeně – protažení vzhůru) páteře a trupu obecně. Někdy se hovoří o tzv. spirální stabilizaci.

Využití této metodiky je velmi široké, spektrum zahrnuje jak poruchy funkční, tak strukturální (u dětí především vadné držení trupu, skoliózy, úrazy, u dospělých pak především výhřezy meziobratlových disků, rovněž vadná držení trupu v dospělosti, prevence funkčních poruch v oblasti trupu a končetin, kompenzace jednostranného sportovního zatížení apod.).

© Copyright 2023 - Remyos s.r.o., Remyos REA, s.r.o., All rights Reserved
Created by Tom Vild a Jindřich Ekart